Програмата „Роботика за България“ се организира по идея и инициатива на SAP Labs България в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и стартира през 2015 г. Целта ѝ е да стимулира интереса на учениците към науката и технологиите, като едновременно с това им даде възможност за работа в екип. „Роботика за България“ е насочена към осигуряване на необходимите условия за създаване и подготовка на училищни отбори по роботика. По програмата се осигурява също и оборудване за всеки отбор – комплект LEGO с програмируем модул Mindstorm educations 45544.

Отборите в програмата са създадени съгласно концепцията на международното състезание за ученици FIRST LEGO League. В тях учениците работят по изпълнението на различни мисии. Паралелно подготвят презентации на разработени от тях научноизследователски проекти, като темата на проекта всяка година е различна. Участието в отбор по роботика дава възможност за придобиване на нови знания в областта на науката и технологиите чрез практически занимания, както и развитие на умения за презентиране и работа в екип.

Всяка година, в края на декември, се дава старт на сезона, като се оповестяват новите мисии и темата на проекта. Състезанието преминава през три виртуални етапа, като учениците споделят направеното до момента със съдиите и получават обратна връзка от тях. В края на учебната година се организира заключителен фестивал, в който участват най-добре представилите се до момента отбори. Всеки отбор е оценяван по направления за робо-дизайн, робо-игра, отборна игра и представяне на проекта. В журито участват бивши състезатели по LEGO роботика и представители от SAP и ФРГИ.

Нашите участия