Екип

  • Емил Коруджиев – 11 години
  • Никола Чолаков – 11 години
  • Христо Баев – 11 години
  • Любомир Дечев – 13 години
  • Самуил Бабачев – 13 години
  • Валя Желязкова – 15 години
  • Цветина Рашева  –  15 години
  • Християн Павлов – 15 години

Проект

Задача: Помислете за различните начини, по които си взаимодействат хората и животните. Изберете ситуация, когато хората и животните са в взаимодействие в природата или ежедневието, в която се проявява някой проблем, който искате да разрешите.

Проблем: Изчезването на пчелите

Проучване: През изминалите години са изчезнали повече от един милион пчелни кошери и броят им продължава да расте всекидневно. Основната причина е намесата на човека и на всички съвременни технологии в природата. Важно е да опазим и да увеличим пчелния брой, тъй като светът не би съществувал повече от няколко десетилетия без пчелните насекоми.

Решение: Основното решение за България, до което стигнахме е да се изградят специални ферми, които да станат основен дом на пчелите.

Робо игра

Робо дизайн