Екип

  • Станимир Кочев – 12 години
  • Радостин Лумбев – 12 години
  • Николай Кесов – 11 години
  • Петя Шопова – 12 години
  • Мадлен Петрова – 12 години
  • Йордан Стоянов – 9 години

Проект

Задача: Трябва да разрешим физически или социален проблем свързан с изучаването на космоса.

Проблем: Проблемът в случая е фактът, че човек не е пригоден за живот в открития космос. Липсата на гравитация, нуждата от вода, въздух и храна – всичко това са физически проблеми, чието решаване ще е много полезно за човечеството. Социален проблем на човека в космоса, е че много време стои далеч от своите приятели,  семейство и роднини.

Проучване: Нашето проучване беше свързано с костите и мускулите в човешкото тяло. Поради липсата на гравитация костите и мускулите в човешкото тяло закърняват. При този процес костите и мускулите се уголемяват, а това води до много големи болки. Един начин за решаване на този проблем са ежедневните упражнения във фитнес залите на космическите станции, но ние имаме ново и иновативно решение.

Решение: Ние смятаме да създадем специален костюм, който предпазва костите и мускулите на ръцете, краката и торса на човек. Отделно ще създадем нанотехнологична огърлица, която предпазва черепа.

Робо игра

Робо дизайн